Warm-up

ABC-tje

Verbind A en A met een lijn, B met B en C met C. In totaal trek je dus drie lijnen. Deze mogen elkaar NIET kruisen en je mag ook niet buiten het kader komen of een lijn door een blokje heentrekken.

Oplossing

Toelichting

De oplossing van deze opdracht zie je vaak pas als je gaat uitproberen, gaat dóen. Veel mensen kijken naar het figuur en denken vooral na. Bij innovatie (lees: iets nieuws doen) geldt dat je van tevoren vaak niet precies ziet welke achtereenvolgende stappen je moet zetten, omdat je met elke stap nieuwe inzichten krijgt. Begin dus gewoon en kijk vervolgens stap voor stap wat de juiste weg is.

Verbinding

Verbind de negen punten met vier rechte lijnen, zonder je pen van het papier te halen.

Oplossing

Toelichting

De kans is groot dat je probeert binnen het vierkant te blijven dat de 9 punten met elkaar vormen. Je kunt deze opgave echter alleen oplossen als je letterlijk buiten de kaders gaat.

Teken een kip

Hoe heb je de kip getekend? Zeer waarschijnlijk van de zijkant (misschien wel dankzij Dick Bruna…). Maar waarom eigenlijk niet van de onder- of bovenkant? Of de voor- of achterkant? Je had ook een ei kunnen tekenen, of zelfs een (Kip) caravan…

Uitgerekend

Maak deze rekensom kloppend door maar één cijfer te verschuiven: 1 = 63 – 26

Antwoord

 De vooronderstelling hier is dat je één cijfer horizontaal moet verschuiven. Echter, als je van het getal 26 de 6 omhoog schuift, staat er 2 tot de macht 6. Dat is 64. En 64 = 63 – 1.

Een alternatieve oplossing:

62 = 63 – 1

Er is niet gezegd dat de rekentekens niet verschoven mochten worden…

Squiggle Bird

Hoeveel vogels zie jij in deze kronkellijn?
Pak een stift en teken ze.

Creatief combineren

Teken minstens 10 combinaties van twee of drie van deze vormen. Welke zou morgen in de winkels moeten liggen & waarom?

Antwoord

 

 

Het worsten bandje moet zeker in de winkel komen. Op het eerste gezicht gewoon een schakelbandje, op het tweede gezicht allemaal worstjes. Daar worden we blij van.